top of page

אזעקה אל חוטית

אזעקה קווית

גלאי נפח פנימי

התקנת מערכת אזעקה

עולם האזעקות התקדם מאוד בשנתיים האחרונות

המערכות האל חוטיות הפכו למערכות העיקריות בשוק

אפשרויות לחיבור לחיבור דרך האינטרנט (לא בהכרח מומלץ)תלוי בצורך

חשוב לתת למתקין את כל הפרטים הדרושים

האם יש בעלי חיים או שמתכוונים להביא, סכסוכי שכנים או כל יוצא דופן אחר שיכול להפר את השגרה

bottom of page