top of page

מערכת 5 גידים 

מערכת 2 גידים 

מערכת ע"ג טלפון 

בחירת אינטרקום לבית פרטי

לפני בחירת המערכת צריכים להחליט על כמה דברים

איך אנו מעוניינים לענות לשיחה : דרך הטלפון הקווי? מסך? שפורפרת

או אולי מכולם ביחד

איך נפתח את השער שאנו מגיעים לבית: מפתח? תג קרבה? קוד

או מכולם ביחד

האם קיים חיווט, האם הוא מתאים למערכת שאנו בוחרים, האם המרחב שלנו מוגן

מומלץ לבחור מתקין מנוסה ומקצועי שיוכל לכוון ולייעץ לפני שעושים בחירה

bottom of page