top of page

בקרת כניסה מנוהלת חכמה

ביומטרי עצמאי

קודן עצמאי

מנעולים

ממסרים

תגי קרבה

מומלץ מאוד לבחור מערכת ניהול או יחידה עצמאית רק אחרי ייעוץ עם איש מקצוע אשר יבין את צרכי הלקוח, התקציב וכמובן תנאי השטח

המערכות העיקריות הן

בקרה מנוהלת, מתאים בעיקר למקומות שאנו רוצים להגביל את הכניסה רק למי שמאושר וניתן יהיה לבטל לו את הגישה לדלת מסויימת או לכולן, לפרק זמן או לצמיתות

קודן עצמאי, מיועד בעיקר לבתים ולאיזורים בהם נרצה לשמור על המרחב שלנו לא בצורה מאוד מפוקחת

ביומטרי עצמאי, עושה את אותה עבודה של הקודן, היתרון שלא ניתן להעביר את הקוד

החיסרון, עובדי ניקיון בשל פגיעה בעור הידיים פחות מזוהים ע"י המערכת

מתבגרים שעדיין גדלים, יהיה צורך לחדש להם את הזיהוי

קורא תגי קרבה, יתרונות, בניגוד לקוד שעובר להרבה אנשים וביומטרי שלפעמים לא מזהה, התג נחשב ליותר בטוח מקוד ויותר אמין מביומטרי

החיסרון העיקרי, נוטים לאבד את תגי הקרבה

bottom of page